รายละเอียดข่าว

กิน(มังคุด ลองกอง) เปลี่ยน เมือง

กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา อ.สรีนครินทร์ จ.พัทลุง นำร่อง กิน(มังคุด ลองกอง) เปลี่ยน เมือง กับ ภูเก็ต    โดยสมาชิกกลุ่มเล็กๆเริ่มส่งมังคุด และลองกอง ไปให้ตลาดเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภูเก็ต เริ่ม 21 สิงหาคม 2566 ถึง 14 กันยายน 2566   สามารถแบ่งปันกก.ละ 1 บาท เข้ากงอทุนฝ่ายผู้ขาย  และ ร้อนละ 2 เข้ากองทุนฝ่านผู้ซื้อ