รายละเอียดข่าว

บ.SE ร่วมสัมมนา ศูนย์บ่มเพาะฯ พอช.ใต้

https://เส้นทางกิน-เปลี่ยน-เมือง.pdf Uploaded.

5-16 กันยายน 2566   บ.SE ปากพนัง เข้าร่วมสัมมนาคณะแกนนำศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้  ในขบวนงานของ พอช. ที่บ้านลำสินธ์ และ บ้านท่าช้าง จ.พัทลุง พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ สำคัญของจังหวัด  ( ดูภาพประกอบ )

  ณรงค์ คงมาก  รายงาน