รายละเอียดข่าว

สรุปงานกินเปลี่ยนเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 3 2-11 ก.พ.2567

https://konnthai.com/picfile/959249.jpg

บ.SE ปากพนัง ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต  สรุปยอดขายงานกินเปลี่ยนเมือง จังหวัดภูเก็ต ยอด 327,300 บาท และยอดร้อยละ 2 แบ่งปันเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน วงเงิน 6,546 บาท  มีร้านค้าจากองค์กรชุมชน 3 จังหวัด ภูเก็ต ชัยภูมิ  พัทลุง เข้าร่วม 12 ร้าน  โดยการสนับสนุนให้พื้นที่ใช้จัดงาน จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ( เฟสติวัล )

   ณรงค์  คงมาก

  รายงาน