รายละเอียดข่าว

กินเปลี่ยนเมือง 3 จังหวัด :ภูเก็ต ชัยภูมิ พัทลุง อีกก้าวเล็กๆของระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชน

https://konnthai.com/picfile/2.jpg

บ.SE ปากพนัง ร่วมสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชน อีกก้าวหนึ่ง ด้วยความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ชัยภูมิ  พัทลุง  ในฐานะ "ผู้ผลิต" และเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภูเก็ต ในฐานะ"ผู้บริโภค"และภาคีการพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตทั้งภาครัฐและเอกชน  เชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนร่วมกัน  โดยมีท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายนัยฤทธิ์ จำเล เป็นประธานในพิธีเปิด  2 ก.พ.2567  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟลติวัลภูเก็ต  ที่ให้การสนับสนุนมาตลอด  โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมหนึ่งภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง บจก.วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง ( บ.SE ปากพนัง ) กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อ เมื่อ 29 สิงหาคม2565 

    ณรงค์ คงมาก รายงาน