รายละเอียดข่าว

SCE PGS การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนต่อเนื่องที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

https://konnthai.com/picfile/1.2.jpg 

  วันนี้ 20 ก.พ.2567  เครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์ ประจวบฯ  บ.ประชารัฐรักสามัคคี ประจวบฯ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ บ.SE ปากพนัง  จัดประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักอินทรีย์ บนแคร่ในโรงเรือน  ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบฯ ในปี 2565-2566 

    นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ประธาน บ.ประชารัฐฯ ประจวบ สมาชิกโครงการ ผู้แทนกลุ่มระดับอำเภอรวมทั้งหมด 17 คน   และนายนันทปรีชา  คำทอง เครือข่ายสามอ่าวฯ  ร่วมประชุมติดตามงาน

    โครงการฯปลูกผักบนแคร่ โดยใช้กระเบื้องเก่าทำแคร่ ได้รับการแนะนำจาก อ.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ นักวิชาการ ม.ราชภ้ฎ เพชรบุรี ผู้ประสานงานเครือข่าย SCE PGS เพชรบุรี ให้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด 18 ข้อ ของมาตรฐาน SCE PGS  

    ทั้งนี้ บ.ประชารัฐฯประจวบฯ เป็นผู้ประสานงาน หาผู้บริจาคกระเบื้องเก่ามาใช้ทำแคร่ปลูกผัก  ซึ่งกำลังเตรีบมการดำเนินงานกันอย่างเข้มข้นในทุกอำเภอ ขณะนี้

     ทั้งนี้  โครงการฯออกแบบการจัดแสดงผลผลิตของโครงการฯเพื่อให้ฝ่ายคณะกรรมการรับรองแปลง จากอำเภอต่างๆ เรียนรู้กันและกัน  โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมนี้ทุกอำเภอ  ต่อไป

     นอกจากพืชผักแล้ว ยังมีผลไม้ ได้แก่ โกโก้ ฝรั่งกิมจู   กิจกรรมการเลี้ยงปลา  การแปรรูป  สินค้าของสมาชิกเครือข่ายสามอ่าวฯ ออกมาจัดแสดงด้วย  ทางบ.SE ปากพนัง  จะรายงานให้ทราบต่อไป

     อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ  3 ท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย ได้แก่ อ.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จาก ม.ราชภัฎ เพชรบุรี  นายนันทวิทย์ จักสาน จาก บ.SE ปากพนัง  และ นายถวิล ชูจันทร์ จาก WB ออร์แกนนิค  

   ณรงค์  คงมาก รายงาน