รายละเอียดข่าว

ข้อเสนอเชิงนโยบาย :มังคุด ผลไม้เพื่อสุขภาพ หรือ Functional Fruit

https://konnthai.com/picfile/ข้อเสนอเชิงนโยบาย มังคุด.pdf

 บ.SE ปากพนัง  เสนอแนวทางเปลี่ยน "ลุค" มังคุดใหม่ ให้เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ ขยายการส่งออกทั่วโลกในเกษตรยุคดิจิทัล

  ณรงค์ คงมาก  รายงาน